Başhekim Hakkında
Hastanemiz, sağlık hizmetleri açısından Borçka ilçesinin en önemli yapı taşlarından biridir. Uzun yıllar boyu ilçemiz h...
Op.Dr Ahmet KİBAR
 
Hizmetleri

Hastanemizdeki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi, insanımıza en iyi sağlık hizmetinin sunulabilmesi ayaktan tedavi olan ve yatan hastalar için kayıt sisteminin kurulması, mali ve idari işlerin düzenlenip kontrol altına alınabilmesi, eczane ve stok hareketlerinin düzenlenerek sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bilgisayar otomasyonuna geçilmiştir.
 OTOMASYONUN iŞLEYiŞi
           Hastanemize T.C.Numarası ( Türkiye cümhuriyeti vatandaşlık numarası) veya Sağlık Karnesi ile Müracaat eden  hastalara bilgisayar ortamında bir sayfa açılmakta ve Hasta sisteme tanıtılarak sistemden bir dosya numarası alınarak kayıt ettirilir. Hastaya verilen  barkod ve hasta numarası sayesinde hastaların işlerinin çabuklaştırılması ve hataların ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Hasta hastanenin hangi birimine giderse gitsin tüm işlemleri bilgisayar  üzerinden  yapılmaktadır. Bu sayede özellikle önemli bir personel tasarrufunun yanında hizmetlerin eksiksiz ve hatasız yapılması sonucu (Örneğin laboratuar cihazlarından çıkan sonuçların direkt olarak bilgisayar sistemine yansıması gibi) daha nitelikli hizmet verilebilmektedir.
BiLGi iŞLEMiN HASTANE iÇiNDEKi ÇALIŞMALARI
• Hastanemizin teknik konularıyla ilgilenmek.
• Web sitesinin güncel kalmasını sağlamak.
• Hastane Grafik tasarım işlerine yardım etmek.
• Günlük gelen mailleri gerekli yerlere bildirmek.
• Bilgisayarların belirli zamanlardaki bakımlarını yapmak.
• Hastane veritabanının kontrol altında tutulması.

 
Hastanemiz Otomasyonunda Kullanılan Modüller

Bilgi işlem Destek Modülü
Ağız ve Diş sağlığı Modülü
Ayaktan Hasta Kabul Modülü
Arşiv Modülü
Yatan Hasta Kabul Modülü
Ayniyat Modülü
Eczane Modülü
Laboratuar Modülü
Servis Modülü
Radyoloji Modülü
Doğum ve Ameliyathane Modülü
Personel Modülü
Hemodiyaliz Modülü
Poliklinik Modülü
Faturalama Modülü
istatistik Modülü
Yönetici Modülü
Bordro Modülü